Thursday, July 15, 2010

NJS keirin frames

**Sell** NJS Keirin frames
Nagasawa NJS keirin 54cm
Makino NJS Keirin 53cm
Yanagisawa NJS Keirin 51.5cm

No comments:

Post a Comment